ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ

Το Αθλητικό Σωματεio Α.Σ.Μ.Σ.Α  μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει  αγώνα MOTOCROSS  με την ονομασία Crazy Mud Games.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11/6/2017 στην πίστα Μαυρίκα του Αγρινίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

 • τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 • τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
 • τον παρόντα ειδικό κανονισμό
 • τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Πρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
 • Μέλη: ΣΜΥΡΗ ΠΕΡΣΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 • Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Αγωνοδίκες: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΡΛΕΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ
 • Αλυτάρχης: ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
 • Τεχνικός Έφορος: ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Γραμματεία: ΠΕΡΣΑ ΣΜΥΡΗ
 • Έκδοση Αποτελεσμάτων: ΠΕΡΣΑ ΣΜΥΡΗ
 • Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ  6946619994  και

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6947836471 μόνο για έκτατη ανάγκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 2/6/2017
 • Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 9/06/2017 ώρα 24.00
 • Λήξη εκπρόθεσμων συμμετοχών: Σάββατο 10/6/2017 ώρα 24.00
 • Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 11/6/2017 από 08:00 έως 09:30
 • Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή  11/6/2017 από 08:00 έως 09:30
 • Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 11/06/2017  ώρα 09:30 στον χώρο της πίστας
 • Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  11/06/2017 ώρα 09:45
 • Έναρξη αγώνων Κυριακή 11/06/2017 ώρα 11:30
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή  11/06/2017 ώρα 16:30
 • Απονομή επάθλων: Κυριακή  11/06/2017 ώρα 17:00
 • Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2017.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 50 ευρώ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN και στα 5 € για τις κατηγορίες  ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ. Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας κατά την οποία για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN καταβάλλεται  το ποσό των 30 ευρώ και τα υπόλοιπα 20 ευρώ  καταβάλλονται στον έλεγχο εξακρίβωσης. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 09/06/2017 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

 • ΜΧ1: μοτοσικλέτες 175-250 κ.εκ. 2Τ και 290-450 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί
 • ΜΧ2: μοτοσυκλέτες   175-250 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί και  μοτοσικλέτες έως 144 κ.εκ. 2Τ, αθλητές 13 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί
 • ΜΧ 65: μοτοσικλέτες έως 65 κ.εκ., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί
 • ΜΧ 85: μοτοσικλέτες έως 85 κ.εκ. 2Τ και, έως 150 κ.εκ. 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 έτων – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί
 • OPEN: μοτοσικλέτες έως 500 κ.εκ. 2Τ και έως 650 κ.εκ. 4Τ, αθλητές γεννημένοι από το 1979 και πριν καθώς και αθλητές οι οποίοι έχουν βγάλει για πρώτη φορά δελτίο το 2017– κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΙΚΑΣ  η οποία έχει μήκος 900 μ, ελάχιστο πλάτος 7 μ.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης
 • κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών
 • για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι από Αγρίνιο στο 7 χλμ της Εθνικής Αγρινίου Αντιρίου στρίβουμε δεξιά στον πρώτο χωματόδρομο με την γέφυρα δίπλα από το μεγάλο κτήριο που λέει «Αγροτικά μηχανήματα Κολονέλος» θα υπάρχει και σήμανση , μετά ακολουθούμε χωματόδρομο για 3 χλμ και πάνω στον δρόμο στο αριστερό μας χέρι θα δούμε την πίστα . Από Αθήνα ακολουθούμε τις ίδιες οδηγίες αλλά στρίβουμε στο αριστερά μας και ακολουθούμε τον χωματόδρομο.

Συντεταγμένες GPS Πλατος 38 34 14 30Β και Μηκος 21 24 19 89 Α

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

HOTEL GALAXIAS ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ : 2641053500