6ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΜΧ + Quad στην Κοζάνη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Ο.ΔΙ.ΚΟ, μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον  6ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016.

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  4-5/6/2016 στην πίστα Πετρανών Κοζάνης . Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλη: ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΖΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αγωνοδίκης: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αγωνοδίκης  ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αλυτάρχης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τεχνικός Έφορος: ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γραμματεία: ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Έκδοση Αποτελεσμάτων:  IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πληροφορίες: amotoe.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 27/5/2016

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη  2/6/2016

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο  4/6/2016  ώρα 10:30 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11:00 & Κυριακή  09:00

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο ώρα 12:20

Εναρξη αγώνων: Κυριακή ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 16:15

Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 16:30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται:

α) στα 75 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD και θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση (40 ευρώ) ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και η δεύτερη δόση κατά την προσέλευση του αθλητή στον έλεγχο εξακρίβωσης .

β) στα 5 € για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1: Μοτοσικλέτες 175-250 κ.εκ. 2Τ και 290-450 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2: Μοτοσικλέτες έως 144 κ.εκ. 2Τ, 175-250 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ: Μοτοσικλέτες έως 144 κ.εκ. 2Τ, αθλητές 14-18 ετών – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά  και στην ΜΧ2 .

ΟΡΕΝ: Μοτοσικλέτες έως 500 κ.εκ. 2Τ και έως 650 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

QUAD: Μοτοσικλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ. 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί .

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην  Πίστα Motocross Πετρανών Κοζάνης  η οποία έχει μήκος 1540μ, ελάχιστο πλάτος 8.μ, το έδαφος είναι σκληρό με κλίσεις.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων. Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από Αθήνα

Από τον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης φτάνοντας στις σχολές του ΟΑΕΔ   στριβούμε δεξιά στα 3χλμ.

Από Θεσσαλονίκη

Μέσω Εγνατίας βγαίνουμε στην 1η έξοδο για Κοζάνη  και ακολουθούμε την εθνική Κοζάνης – Λάρισας και στις σχολές ΟΑΕΔ στρίβουμε αριστερά.

Συντεταγμένες GPS    

Οι συντεταγμένες της διασταύρωσης στις σχολές ΟΑΕΔ είναι: 40° 17’ 02,00’’ – 21° 52’ 25,00’’

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

HOTEL «ΤΣΕΛΙΚΑΣ» 5Ο χλμ Κοζάνης – Λάρισας , τηλ  : 2461035172 – 2461035650

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ Χρόνος Κατηγορία
8:00 – 11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
10:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 15′ OPEN ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
12:30 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 15′ QUAD ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
12:50 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 20′ MX2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:15 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:25 20′ MX1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:15 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:25 15′ +2 ΓΥΡΟΙ OPEN Α’ ΣΚΕΛΟΣ
14:40 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:50 20′ ΜΧ2 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:05 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:15 20′ ΜΧ1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:35 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:45 15’+ 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Α’ ΣΚΕΛΟΣ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8:50 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 15′ QUAD ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 15′ MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 15′ MX1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 15′ OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:15 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:30 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:00 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:15 25’+2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:45 OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:00 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ OPEN Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:20 QUAD ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
QUAD Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:35 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ QUAD Β’ ΣΚΕΛΟΣ
14:40 ΜΧ2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:50 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ2 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
15:15 ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:25 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ ΜΧ1 Β’ ΣΚΕΛΟΣ
16:30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ