5ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro & 2ος Νοτίου Ελλάδας

Από slide team
Latest posts by Από slide team (see all)
Ειδικός Κανονισμός

Την Κυριακή στις 6 Νοεμβρίου 2016 στην Άμφισσα θα διεξαχθεί ο 5ος Αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και ο 2ος Αγώνας Νοτίου Ελλάδας Enduro.

 1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016
 2.  Λήξη εγγραφών Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016
 3. Διανομή φακέλων στους αθλητές στην γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο
 4. Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης στην  κεντρική πλατεία Άμφισσας (Πλατεία Ησαΐα). Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016 ώρα 16:00 – 21:00 και Κυριακή 06 Νοεμβρίου ώρα 07:00– 08:00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κυριακή 06 Νοέμβριου ώρα 07:00 – 08:30 για το Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος
 5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 05 Νοεμβρίου ώρα 21:30
 6. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 06 Νοεμβρίου ώρα 08:45 στη Γραμματεία του αγώνα
 7. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 05 Νοεμβρίου ώρα 21:30 Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 06 Νοεμβρίου ώρα 09:30 στη Γραμματεία του αγώνα
 8. Έναρξη αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 06 Νοεμβρίου ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 06 Νοεμβρίου ώρα 9:45
 9. Τελικός τεχνικός έλεγχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος μετά τη λήξη του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης
 10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία
 11. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος N. Ελλάδος Μετά τη λήξη του αγώνα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΜΟΤΟΕ σε συνεργασία με το τοπικό σωματείο ΛΕ.Μ.Α.ΦΩ. Η γραμματεία θα λειτουργεί από Σάββατο 05 Νοεμ. και ώρα 10:00 στον χώρο της πλατείας Ησαΐα . Επικοινωνία:6948577621

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κορέλης Στυλιανός
Μέλη: Δ.Σ ΑΜΟΤΟΕ

ΣΤΕΛΕΧΗ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αγωνοδίκες: ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ- ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αλυτάρχης: ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ
Γραμματεία: ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ –ΜΙΝΑ ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
Αποτελέσματα: IRON TEAM
Τεχνικοί Έφοροι: ΠΕΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Έφοροι Διαδρομής: ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΗΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ιατρός αγώνων: Intersalonika
Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας. Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.

Άρθρο 1. Αναγγελία διοργάνωσης

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδος για το 2016 σύμφωνα με

 • τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 • τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε
 • τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε
 • Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του
 • Την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Enduro 2016

 Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ

Άρθρο 2. Διαδρομή Ειδικές

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική με ουρά και θα έχει μήκος 210 χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 61χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει δυο κύκλους. Θα υπάρχουν 3Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δυο(2) σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου cross country με μήκος 4 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες .

Πρωταθλήματος ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 130 χιλ. (με τις ειδικές ) Θα γίνει σε δυο κύκλους των 61 χιλ.Θα υπάρχουν 3Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου cross country με μήκος 4 χιλ. η οποία θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 5 χιλ. η οποία θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες .

Όταν οι μοτοσικλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ..

Άρθρο 3. Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016. Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (http://www.eamotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής. Τα παράβολα συμμετοχής είναι:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

 • Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS ορίζεται στο ποσό των 75€
 • Κατηγορίες ΕΝ , ΕΥouth& EW ορίζεται στο ποσό των 5€
 • Κατηγορία Hobby  ορίζεται στο ποσό των 30€

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

 • Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕE – ES ορίζεται στο ποσό των 50€
 • Κατηγορία EW ορίζεται στο ποσό των 5€

Το οποίο θα καταβάλετε ως εξής 35 € θα καταβάλλονται ηλεκτρονικά με την συμμετοχή στην ΑΜΟΤΟΕ και η διαφορά θα δίνεται στην γραμματεία με την εξακρίβωση των στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€. Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας.

Άρθρο 4. Κατηγορίες

Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

 • Ε1: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125 κ.εκ και τετράχρονες έως 250 κ.εκ.
 • Ε2: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.εκ. και τετράχρονες από 290 κ.εκ. έως 450 κ.εκ.
 • Ε3: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω
 • ΕN: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1993 και μετά με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
 • EYouth: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες έως 125 κ.εκ. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από το 1996 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ
 • ES: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1974 και πριν με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
 • EW: Κατηγορία Γυναικών ανεξαρτήτου κυβισμού.  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο
 • EHobby: Ενιαία  κατηγορία ανεξαρτήτου κυβισμού.  Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0).  Η κατηγορία EHobby κάνει έναν γύρο

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

 • Ε1: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125 κ.εκ. και τετράχρονες έως 250 κ.εκ.
 • Ε2: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.εκ. και τετράχρονες από 290 κ.εκ έως 450 κ.εκ.
 • Ε3: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270 κ.εκ και άνω και τετράχρονες από 480 κ.εκ. και άνω
 • ES: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1974 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
 • ΕExpert: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.
Άρθρο 5. Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

 • Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί
 • Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί
 • Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί
 • ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί
 • ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί
 • EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί
 • EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

 • Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί
 • Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί
 • Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί
 • ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί
 • EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί
 • EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί
Άρθρο 6. Έλεγχος εξακρίβωσης – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 05 Noεμβίου από 16:00 έως 21:00 και την Κυριακή 29 Μάιου από 07:15 έως 08:00 στον χώρο της πλατείας Ησαΐα και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

 • Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας
 • Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
 • Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

 • Το κράνος για τον έλεγχό του
 • Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 05 Νοεμβρίου από 16:30 έως 21:00 και την Κυριακή 06 Μάιου από  07:15 έως 08:45 στον χώρο της πλατείας Ησαΐα και θα πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

 • Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας
 • Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
 • Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

 • Το κράνος του για τον έλεγχό του
 • Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων –
  φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Άρθρο 7. Ενημέρωση αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 21:00 Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος. Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 09:30.

Άρθρο 8. Εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η εκκίνηση του αγώνα για το Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος ορίζετε στης 09:45.

Άρθρο 8. Τερματισμός

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 06/11/2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της πλατείας Ησαΐα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 06/11/2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της πλατείας Ησαΐα. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 9. Ανεφοδιασμός – Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016

 • Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016

 • Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών
Άρθρο 10. Ενστάσεις – Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον εν ιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης
 • Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων
 • Για τεχνικούς λόγους εντός 30′ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης
Άρθρο 11. Αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30′ λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 12. Απονομή επάθλων

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της πλατείας Ησαΐα η στο πνευματικό κέντρο Άμφισσας σε περίπτωση βροχόπτωσης 30΄λεπτά μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

 • Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο
 • Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα παρακάτω ξενοδοχεία έχουν ενημερωθεί απ’την διοργάνωση και θα έχουν ειδικές τιμές για τους αγωνιζομένους και συνοδούς.

Ξενοδοχείο στην Άμφισσα: Hotel Amfissaeum τηλ: 2265 022161

Ξενοδοχεία Ιτέα :(12 km από Άμφισσα)

Nafsika Palace: 2265 033300

Trokadero Hotel: 2265 033413

Hotel Galini Itea: 2265 032278

Hotel Kalafati: 2265 032294