3ος Αγώνας Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙΑΘΛΗΣΗ) με αριθμό μητρώου. Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος  Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 16\10\2016, στην πίστα ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ στα Δουνέϊκα Ηλείας  σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης και τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross, την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016, τον παρόντα ειδικό κανονισμό, τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Φωτόπουλος Γεώργιος.

Μέλη: Γούναρης Γεώργιος, Αποστολόπουλος Θεόδωρος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Μανωλάκης Ιωάννης

Αγωνοδίκες: Βεργόπουλος Γεώργιος, Κωστόπουλος Θεόδωρος

Αλυτάρχης: Καραμάντουλας Χάρης

Τεχνικός Έφορος: Κουφός Ιωάννης

Γραμματεία: Μπιρίτη Ιωάννα

Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: www.amotoe.gr

Email: diathlisi@yahoo.gr

Γεώργιος Βεργόπουλος: 6972818933 (μόνο για έκτακτη ανάγκη)

Θεόδωρος Κωστόπουλος: 6977018550(μόνο για έκτακτη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 10/10/2016
 • Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 13/10/2016
 • Έλεγχος εξακρίβωσης και Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 16/10/2016 από 08:00 έως 09:30
 • Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 16/10/2016 ώρα 09:30 στον χώρο αναμονής
 • Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 16/10/2016.– ώρα 09:45
 • Έναρξη αγώνων Κυριακή: 16/10/2016 11:40
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 16/10/2016. ώρα 16:45
 • Απονομή επάθλων: Κυριακή 16/10/2016.ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου τηs A.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016. Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT, OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίες MX65, MX85 στα 5 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 14/10/2016.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

 • ΜΧ1 μοτοσικλέτες 175-250 κ.εκ. 2Τ και 290-450 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

 • ΜΧ2 μοτοσικλέτες έως 144 κ.εκ. 2Τ, 175-250 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

 • ΜΧ2Τ μοτοσικλέτες έως 144 κ.εκ. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

 • ΜΧ65 μοτοσικλέτες έως 65 κ.εκ., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί

 • ΜΧ85 μοτοσικλέτες έως 85 κ.εκ. 2Τ έως 150 κ.εκ. 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

 • EXPERT μοτοσικλέτες έως 500 κ.εκ. 2Τ και έως 650 κ.εκ. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη εξάδα της κατηγορίας

 • OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2016 και οι πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1-ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν. Ελλάδος 2015. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.

 • OPEN μοτοσικλέτες έως 500 κ.εκ. 2Τ και έως 650 κ.εκ. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ η οποία έχει μήκος 1650μ, ελάχιστο πλάτος 8μ, είναι  με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων και μπάρα 40 θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη. Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού καθώς και η είσοδος των στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια, των δοκιμαστικώς και του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων. Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης
 • κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών
 • για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου – Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων στο μέσο περίπου της διαδρομής Πύργου – Αμαλιάδας.

Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνέϊκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά άσφαλτος. Με πινακίδα  με την ονομασία της πίστας. Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα.

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής: Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού (ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση). Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα.

Συντεταγμένες GPS 37 o44’52.75” B 21o21’47.95”E

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο ΖΟΡΜΠΑΣ HOTEL – Μυρτιά Ηλείας (πλησίον πίστας)

Τηλ. 26210 54238 – 54638, 6932444708

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ

MX1-EXPERT

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9 45’

MX1-EXPERT

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ

9 50’

20

MX85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10 10’

MX85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ

10 15’

15

MX65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10 30’

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ

10 35

15

MX2

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10 50’

MX2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ

10 55’

20

MX OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11 15’

MX OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ

11 20’

20

MX85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11 40’

MX85

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

11 45’

MX85

1Ο ΣΚΕΛΟΣ

11 50’

15+1 ΓΥΡΟ

MX65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12 05’

MX65

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

12 10’

MX65

1Ο ΣΚΕΛΟΣ

12 15’

12+1 ΓΥΡΟ

MX1-EXPERT

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12 30’

MX1-EXPERT

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

12 35’

MX1-EXPERT

1Ο ΣΚΕΛΟΣ

13 00’

20+1 ΓΥΡΟ

MX2

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13 20’

MX2

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

13 25’

MX2

1Ο ΣΚΕΛΟΣ

13 30’

20+1 ΓΥΡΟ

MX OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13 50

MX OPEN

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

13 55’

MX OPEN

1Ο ΣΚΕΛΟΣ

14 00’

15+1 ΓΥΡΟ

MX85

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14 15’

MX85

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

14 20’

MX85

2Ο ΣΚΕΛΟΣ

14 25’

15+1 ΓΥΡΟ

MX65

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14 40’

MX65

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

14 45’

MX65

2Ο ΣΚΕΛΟΣ

14 50’

12+1 ΓΥΡΟ

MX1-EXPERT

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15 05’

MX1-EXPERT

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

15 10’

MX1-EXPERT

2Ο ΣΚΕΛΟΣ

15 15’

20+1 ΓΥΡΟ

MX2

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15 35’

MX2

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

15 40

MX2

2Ο ΣΚΕΛΟΣ

15 45

20+1 ΓΥΡΟ

MX OPEN

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16 05

MX OPEN

ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

16 10;

MX OPEN

2Ο ΣΚΕΛΟΣ

16 15

15+1 ΓΥΡΟ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

17 00’