3ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος TRIAL στην Πάχη Μεγάρων

Από slide team
Latest posts by Από slide team (see all)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο Λέσχη Μοτοσικλετιστών Μεγάρων, μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 3ο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος TRIAL 2016, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 , στην Πάχη Μεγάρων. Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99, την προκήρυξη Trial 2016 της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε  τον γενικό κανονισμό αγώνων Μοτοσικλέτας TRIAL της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον παρόντα ειδικό κανονισμό.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Τουμπανιάρης Χρήστος
Μέλη: Παναγιώτης Δρένης – Ιερόθεος Κουντεμάνης
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Τουμπανιάρης Δημήτρης
Αγωνοδίκες: Γιάννης Δροσίου
Αλυτάρχης: Προίσκος Γεώργιος

Γραμματέας Αγώνα: Σταματάκης Ιωάννης
Τεχνικός Έφορος: Χατζής Χρήστος
Υπεύθυνός Διαδρομής: Τρίπος Γεώργιος
Ιατρός αγώνα: INTERSALONIKA
Έκδοση αποτελεσμάτων: ΛΕ.Μ.Μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η διάρκεια του αγώνα είναι 180 λεπτά. Διαδρομή: Το μέγεθος της διαδρομής του αγώνα είναι 1 χλμ με 6 ειδικές και γίνεται 3 φορές (3 κύκλους), δηλαδή συνολικά είναι 3 χλμ και 18 ειδικές.

ΕΠΑΘΛΑ
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο. Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 3/10/2016
Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 7/10/2016
Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 9/10/2016 από 9.00 π.μ έως 10.00 π.μ.
Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 9/10/2016 από 9.00 π.μ έως 10.00 π.μ.
Άνοιγμα parkferme: Κυριακή 9/10/2016 ώρα 9.00 π.μ
Ενημέρωση Αναβατών: Κυριακή 9/10/2016 ώρα 10 : 15 π.μ.
Εκκίνηση Αγώνα: Κυριακή 9/10/2016 ώρα 10.30 π.μ.
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα
Απονομή επάθλων: 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για την δήλωση συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι το Σάββατο 8/10/2016. Η δήλωση Συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από τις λέσχες στο  e-amotoe.gr. Το παράβολο συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ορίζεται στα 50 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΦΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΙ
Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

  • Κατηγορία Α: Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1) Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ= Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα Σήμανση ΕΔ= Κόκκινο βέλος
  • Κατηγορία Β: Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2) Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ= Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες Σήμανση ΕΔ= Πράσινο βέλος
  • Κατηγορία Junior: Από 12 έως 17 ετών και κυβισμό από 50 έως 125 κυβικά. Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3) Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν Σήμανση ΕΔ= Κίτρινο βέλος
  • Κατηγορία HOBBY (Κατηγορία που δεν βαθμολογείται ούτε προσμετρά σε Πρωτάθλημα): Από 50 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας καθώς και οι πρωτοεμφανιζόμενοι αρχάριοι στο Trial Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν από το ψηφίο 4) Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ= Το ευκολότερο δυνατόν Σήμανση ΕΔ= Κίτρινο βέλος

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Ο ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνο στο χώρο επισκευών – ανεφοδιασμού με τον κινητήρα σβηστό διαφορετικά υπάρχει ποινή αποκλεισμού. Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται με μπιτόνια καυσίμων και παρουσία πυροσβεστήρα μη τήρηση επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (εκτός του χώρου επισκευών – ανεφοδιασμού) σε περίπτωση βλάβης στη διαδρομή, η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αναβάτη με τα εργαλεία που διαθέτει.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η τελετή απονομής θα γίνει στο χώρο του αγώνα.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη, τον Βοηθό του ή στον Γραμματέα του αγώνα προσωπικά από τον ίδιο τον αθλητή. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος έφεσης είναι διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

  1. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το λιγότερο 30’ λεπτά μετά το πέρας εξακρίβωσης
  2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30’ λεπτών μετά την δημοσίευση των
  3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30’ λεπτών μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή