3ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro & 1ος Νοτίου Ελλάδας

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 3ος  Αγώνας και Πρωτάθλημα Enduro Νοτίου Ελλάδας 1ος Αγώνας.

Ξυλόκαστρο 29 Μάιου 2016

Ειδικός Κανονισμός:

1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 23 Μάιου 2016

2. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 27 Μάιου 2016

3. Διανομή φακέλων στους αθλητές, στην γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο

4. Έλεγχος εξακρίβωσης και χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης στην  μαρίνα Ξυλοκάστρου

  • Σάββατο 28 Μάιου 2016 ώρα 16:30 – 21:00 και Κυριακή 29 Μάιου ώρα 07:00– 08:00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κυριακή 29 Μάιου ώρα 07:00 – 08:30 για το Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος.

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σάββατο 28 Μάιου ώρα 21:30. Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος, Κυριακή 29 Μάιου ώρα 08:45 στη Γραμματεία του αγώνα

7. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σάββατο 28 Μάιου ώρα 21:30. Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 29 Μάιου ώρα 09:30 στη Γραμματεία του αγώνα

8. Έναρξη αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 29 Μάιου ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 29 Μάιου ώρα 9:45

9. Τελικός τεχνικός έλεγχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος, μετά τη λήξη του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων, Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία

11. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος N. Ελλάδος, μετά τη λήξη του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Η γραμματεία θα λειτουργεί από Σάββατο 28 Μάιου και ώρα 10:00 στον χώρο του Αμφιθέατρου Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ηλίας Δούρης

Μέλη : Τσιπάς Μιχάλης – Πυρλής Άρης

ΣΤΕΛΕΧΗ:

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Λαφογιάννης Νικόλαος

Αγωνοδίκες : Παπαπανούσης Νικόλαος – Χρήστος Τουμπανιάρης.

Αλυτάρχης: Κασκούτας Σωτήρης

Γραμματεία: Τσιπάς Κωνσταντίνος – Μπαζίνη Ρένα

Αποτελέσματα: IRON TEAM

Τεχνικοί Έφοροι: : Ζαχαράκης Κωνσταντίνος – Κασκούτας Βασίλης

Έφοροι Διαδρομής : Τσιπάς Μιχάλης – Πυρλής Άρης

Ιατρός αγώνων: Intersalonika

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας. Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.

Άρθρο 1. Αναγγελία διοργάνωσης

Η ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΩΝ διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδος για το 2016 σύμφωνα με

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

ε. Την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Enduro 2016

 Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. καιοι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ

Άρθρο 2 Διαδρομή-Ειδικές

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κυριακή 29 Μάιου 2016

Η διαδρομή θα είναι ΤΥΠΟΥ 9 κυκλική αριστερόστροφη και θα έχει μήκος 210 χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 55χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει δυο κύκλους. Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι τρείς σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου Motocross με μήκος 3 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες και η Τρίτη ειδική θα είναι 1,5 χιλ και θα είναι extreme test δίπλα από το park ferme οποία θα είναι αναγνωριστική στην εκκίνηση και χρονομετρημένη στον τερματισμό.

Πρωταθλήματος ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυριακή 29 Μάιου 2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 140 χιλ. (με τις ειδικές ). Θα γίνει σε δυο κύκλουςτων 55χιλ. Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου motocross και μήκος 3 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες.Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 5 χιλ. η οποία θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες και η Τρίτη ειδική θα είναι 1,5 χιλ και θα είναι extreme test δίπλα από το park ferme οποία θα είναι αναγνωριστική στην εκκίνηση και χρονομετρημένη στον τερματισμό. Όταν οι μοτοσικλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ..

Άρθρο 3 Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016. Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε,(http://www.eamotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοςο αθλητής.

Τα παράβολα συμμετοχής είναι:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS ορίζεται στο ποσό των 75€

β. Κατηγορίες ΕΝ , ΕΥouth& EW ορίζεται στο ποσό των 5€

γ. Κατηγορία Hobby  ορίζεται στο ποσό των 30€

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕE – ES ορίζεται στο ποσό των 50€

β. Κατηγορία EW ορίζεται στο ποσό των 5€

Το οποίο θα καταβάλετε ως εξής 35 € θα καταβάλλονται ηλεκτρονικά με την συμμετοχή στην ΑΜΟΤΟΕ και η διαφορά θα δίνεται στην γραμματεία με την εξακρίβωση των στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€. Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας.

Άρθρο 4 Κατηγορίες

Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Ε1: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc

β. Ε2: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc

γ. Ε3: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω

δ. ΕN: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1993 και μετά με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ε. EYouth: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από το 1996 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ

στ. ES: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1974 και πριν με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ζ. EW: Κατηγορία Γυναικών ανεξαρτήτου κυβισμού,  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο

η. EHobby: Ενιαία  κατηγορία ανεξαρτήτου κυβισμού, Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0).  Η κατηγορία EHobby κάνει έναν γύρο

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

α. Ε1: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.

β. Ε2: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.

γ. Ε3: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω

δ. ES: Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1974 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ε. ΕE: Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

Άρθρο 5 Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί

δ. ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί

ε. ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί

ζ. EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί

στ. EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί

δ. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί

ε. EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί

Άρθρο 6 Έλεγχος εξακρίβωσης – Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 28 Μάιου από 16:30 έως 21:00 και την Κυριακή 29 Μάιου από 07:15 εως 08:00 στον χώρο Αμφιθέατρο Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στηνκλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 28 Μάιου από 16:30 έως 21:00 και την Κυριακή 29 Μάιου από  07:15 έως 08:45 στον χώρο της Αμφιθέατρο Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Άρθρο 7 Ενημέρωση αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 21:00 Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος. Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 09:30

Άρθρο 8 Εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η εκκίνηση του αγώνα για το Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος ορίζετε στης 09 : 45.

Άρθρο 8 Τερματισμός

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κυριακή 10/04/2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο του Αμφιθέατρου Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου. Οι αθλητές θακατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θακατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

Κυριακή 29 Μάιου 2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο του Αμφιθέατρο Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου. Οι αθλητές θα κατευθύνουντις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονταιαπό τον αγώνα.

Άρθρο 9 Ανεφοδιασμός-Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κυριακή 29 Μάιου 2016

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος

Κυριακή 29 Μάιου 2016

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών

Άρθρο 10 Ενστάσεις-Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης

2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων

3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30 ́ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

Άρθρο 11 Αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 12 Απονομή επάθλων

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο του Αμφιθέατρου Γεωργιάδης Μαρίνας Ξυλοκάστρου 30΄λεπτά μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

  • Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο
  • Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διαμονή στα παρακάτω ξενοδοχεία όπου η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου έχει πάρει ειδικές τιμές για τους αγωνιζόμενους και τους συνοδούς τους.