2ος Αγώνας Π.Π. Enduro και 1ος Βορείου Ελλάδος 2017

Από slide team
Latest posts by Από slide team (see all)

                  Ειδικός Κανονισμός

2ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO

1ου αγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Έναρξη συμμετοχών Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
 • Λήξη συμμετοχών για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα 24:00
 • Λήξη συμμετοχών για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ώρα 24:00

Τεχνικός έλεγχος

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 8 Απριλίου 2017 ώρα 14:00 έως 19:00.

β) Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 9 Απριλίου 2017 ώρα 07:30 έως 08:30.*

* Όσοι αθλητές συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας, και επιθυμούν, μπορούν να περάσουν τεχνικό έλεγχο το Σάββατο μαζί με τους αθλητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Δημοσίευση συμμετοχών – λίστας εκκίνησης

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 6 Απριλίου 2017 και ώρα 21:00.

β) Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Σάββατο 7 Απριλίου 2017 και ώρα 21:00.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 09:00.

β) Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 9 Απριλίου 2017 5 λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από την ξενοδοχείο Elpida resort & spa.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 1 (μία) ώρα μετά την λήξη των αγώνων.

Απονομές επάθλων: Κυριακή μισή ώρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Λιούγκας Άρης

Μέλη: Πούφτας Χρήστος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αλυτάρχης: Πούφτας Χρήστος

Αγωνοδίκες Πρόεδρος: ΑΜΟΤΟΕ Θ.Α

Αγωνοδίκες: Κωνσταντίνου Στέργιος, Βουζούκας Νικόλαος

Τεχνικοί έφοροι: Α.Λιούγκας – Γ.Λιούγκας  – Π.Καραστογιάννης

Έφοροι διαδρομής: Τότσιος Γεώργιος

ΠαρατηρητήςQ ΑΜΟΤΟΕ Θ.Α

Έφορος κριτών: Κ.Λέλης

Γραμματεία αγώνα: Γκεντσούδη Σταυρούλα

Έκδοση αποτελεσμάτων: Infomega

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: Θ.Α.

ΑΡΘΡΟ  1 – ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΛΑΜΣ μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 1ο αγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος για το 2017, οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO  Α. ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ 2017.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με

 • Τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
 • Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • Τον γενικό κανονισμό αγώνων Endurο της Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.
 • Την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.
 • Τον παρόντα ειδικό κανονισμό
 • Τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν το πρωτάθλημα
 ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ

Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Paddock και service area του αγώνα θα είναι στον χώρο στάθμευσης του Ξενοδοχείου Elpida resort & spa. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου σε σημείου που θα υποδείξει ο Αλυτάρχης του αγώνα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ENDURO 2017

Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική και το συνολικό μήκος είναι μήκος 188χλμ και ολοκληρώνεται μετά από 4 κύκλους των 47χλμ, για όλες τις κατηγορίες. Οι ειδικές θα είναι 2 σε κάθε κύκλο. Η πρώτη, YAMAHA ENDURO TEST με μήκος 7.1χλμ όπου θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη MAKINA CROSS TEST μήκους 4.0χλμ  που θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες.

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

Η διαδρομή του αγώνα είναι τύπου κύκλος έχει μήκος 141χλμ και αποτελείται από 3 γύρους των  47 χλμ., για όλες τις κατηγορίες, εκτός της κατηγορίας ΕW και Ε-Hobby, οι οποίες  θα πραγματοποιήσουν έναν γύρο. Οι ειδικές θα είναι 2 σε κάθε κύκλο. Η πρώτη, YAMAHA ENDURO TEST με μήκος 7.1χλμ όπου θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη MAKINA CROSS TEST μήκους 4.0χλμ  που θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η διαδρομή του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος θα είναι ίδια με του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:

 • Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά
 • Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Οι αθλητές, μαζί με την ομάδα τους, θα είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά κανίστρων στο σημείο που θα τους υποδείξει ο διοργανωτής. Στον αγώνα θα υπάρχει σημείο ανεφοδιασμού για μεν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά το τέλος της ειδικής 1 – 3 – 5 – 7 και για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος μετά το τέλος της ειδικής 1 – 3 – 5.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

Κατηγορίες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro 2017
EGP Κατηγορία Γενικής Κατάταξης. Συμμετέχουν όλοι οι αθλητές των κατηγοριών Ε1, Ε2, Ε3, ΕN, ΕS. Βαθμολογούνται οι 15 πρώτοι αθλητές.
E1 Μοτοσικλέτες δίχρονες έως 150 κ.εκ. και τετράχρονες έως 250 κ.εκ. Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)
E2 Μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.ε. και τετράχρονες από 270 κ.εκ. έως 450 κ.εκ. Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)
E3 Μοτοσικλέτες δίχρονες από 270 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. και τετράχρονες από 475 κ.εκ. έως 650 κ.εκ. Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)
EN Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και, το 1994 και μετά. Πράσινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 4)
EYouth Αθλητές κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Α1, με μοτοσικλέτες που οδηγούνται με αυτό το δίπλωμα, γεννηθέντες από/και το 1997 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ
ES Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και το 1975 και πριν. Η κατηγορία ES κάνει κανονικά όλο τον αγώνα. Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 5)
ETeam Κατηγορία Ομάδων. Συμμετέχουν αγωνιστικές ομάδες με όσους αθλητές επιθυμούν. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών των 2 καλύτερων αθλητών της ομάδας.
E Σωματείων Κατηγορία Σωματείων. Συμμετέχουν τα Αθλητικά Σωματεία της ΑΜΟΤΟΕ με όλους τους συμμετέχοντες αθλητές τους. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών όλων των αθλητών του Σωματείου, σε όλες τις κατηγορίες.

Κατηγορίες Πρωταθλημάτων Enduro  Βορείου Ελλάδας 2017  
 
E1 Μοτοσικλέτες δίχρονες έως 150 κ.εκ. και τετράχρονες έως 250 κ.εκ. Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6)  
E2 Μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.εκ. και τετράχρονες από 270 κ.εκ. έως 450 κ.εκ. Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 7)  
E3 Μοτοσικλέτες δίχρονες από 270 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. και τετράχρονες από 475 κ.εκ. έως 650 κ.εκ. Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 8)  
ES Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες έως και το 1975. Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)  
EW Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (Οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6 και δίνονται νούμερα διαφορετικά της κατηγορίας Ε1 Β.Ε.) Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο.  
EE (Expert) Δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα.  
ΕΕ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις κατηγορίες E1, E2, E3, και ES,των Πρωταθλημάτων Β. & Ν. Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στον κυβισμό.  
Junior Sprint Για νεαρούς αθλητές με μοτοσικλέτες χωρίς άδεια κυκλοφορίας  
JS Ο αγώνας Junior Sprint διεξάγεται παράλληλα με τον αγώνα Enduro Βόρειας Ελλάδας. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Μετέχουν αθλητές από 15 έως 18 ετών.  
EHobby Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί τα προηγούμενα έτη στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, και είναι κάτοχοι νέων αθλητικών δελτίων 2 έτη το πολύ, ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσικλέτας Ενιαία κατηγορία. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί. Η κατηγορία E Ηobby κάνει έναν γύρο. Δίνονται αριθμοί που δεν είναι κοινοί με άλλους αριθμούς οποιασδήποτε κατηγορίας.  
 ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2017

 • Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES: 75 €
 • Κατηγορίες EN: 5 ευρώ

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  2017

 • Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES –  ΕXPERT: 50 €
 • Κατηγορίες   EW και  JS: 5 €
 • Κατηγορία  E-hobby 40€

Όλοι οι αθλητές, πλην των κατηγοριών ΕΝ, EW και JS θα καταβάλουν στο σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ για την συμμετοχή τους το ποσό των 25€. Το υπόλοιπο ποσό κάθε συμμετοχής θα καταβάλλεται στην γραμματεία του αγώνα κατά την διάρκεια του διοικητικού ελέγχου.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 € επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εμπρόθεσμες συμμετοχές των αθλητών του  Πανελληνίου  Πρωταθλήματος θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 6 Απριλίου  στις 24:00 και των αθλητών του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος έως την Παρασκευή  7 Απριλίου στις 24:00. Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται Δεκτές έως την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 24:00 για τους αθλητές του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κι έως το Σάββατο 8 Απριλίου 24:00 για τους αθλητές του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι λίστες εκκίνησης θα σχηματιστούν από τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα θα εκκινήσουν τον αγώνα μετά τον τελευταίο αναβάτη της λίστας εκκίνησης του πρωταθλήματος που συμμετέχουν.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας τους και τα: άδεια οδήγησης – δίπλωμα – ασφάλεια της μοτοσικλέτας σε ισχύ. (Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 στις 14.00 και θα κλείσει στις 19:00 (για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και για όποιους αθλητές του πρωταθλήματος  Β.Ε και το επιθυμούν ) Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης της Κυριακής  9 Απριλίου 2017 (Πρωτάθλημα .Β.Ε .) θα ανοίξει στις 07.00 και θα κλείσει στις 08.30.

ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ

Ο τεχνικός έλεγχος  θα περιλαμβάνει τα εξής σημεία ελέγχου:

1) Φώτα τα οποία τίθενται σε λειτουργία από τον κινητήρα.

2) Ελαστικά με βάθος πέλματος τουλάχιστον 5 χιλιοστά.

3) Φόντα και νούμερα σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων enduro 2017 της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

4) Καλά στερεωμένα πλαστικά και περιφερειακά.

5) Σταντ.

6) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιμονιού).

7) Οπίσθιο φτερό με λασπωτήρα με επικολλημένο το πλαστικοποιημένο αντίγραφο της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα.

8) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης.

9) Ολόκληρες μανέτες (με μπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών με μέταλλο (barkbusters).

10) Εξοπλισμός προστασίας αναβάτη αποτελούμενος από: θώρακα, επιγονατίδες, μπότες και κράνος προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων.

Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.

Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον γενικό κανονισμό Enduro 2017 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6 – Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK-FERME)

Ο χώρος του parkferme θα βρίσκεται  στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Elpida Resort & spa και σε σημείο που θα υποδείξει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι κοινές με τις ώρες λειτουργίας του τεχνικού ελέγχου. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park-ferme η μοτοσικλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και τοποθετείται  στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του park-ferme.

Στον χώρο του park-ferme απαγορεύονται, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα, τα κάτωθι:

 • Να τίθεται  σε λειτουργία  ο κινητήρας της μοτοσικλέτας
 • Να αγγίζεται η  μοτοσικλέτα άλλου αναβάτη ή και του ιδίου αθλητή εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου   και την σπρώχνουν
 • Το κάπνισμα
 • Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού
 • Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί στην είσοδο του χώρου στάθμευσης του ξενοδοχείου Elpida resort & spa και σε σημείο που θα υποδείξει ο αλυτάρχης του αγώνα.

Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS  και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο ή τρείς αναβάτες ανάλογα με τις συμμετοχές του αγώνα. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60΄΄ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10΄΄. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινωθεί το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 και ώρα 20.30. Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος Β.Ε. θα ανακοινωθεί την Κυριακή 9 Απριλίου  2017 μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο της εκκίνησης και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσικλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση αναβατών

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 8 Απριλίου  ώρα 20.30

β) Πρωτάθλημα Βορείου  Ελλάδος Κυριακή 9 Απριλίου μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 12- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα, εντός του ξενοδοχείου, και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσει η απονομή των νικητών στον ίδιο χώρο.

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης
 • κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών
 • για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.

Ο παρόν ειδικός κανονισμός έχει 13 άρθρα και ο οργανωτής είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόλυτη τήρησή του.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Paddock Ξενοδοχείο Elpida resort & spa GPS point 41°06΄12.64΄΄Ν 23°32΄56.21΄΄

Για τις ειδικές διαδρομές  και για το ΣΕΧ 1,3,5 GPS point 41°06΄21.1΄΄Ν 23°34΄03.26΄΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχείο Elpida resort & spa τηλ. 23210 20000  fax 23210 62222 e-mail: res@elpidahotel.eu

Ξενοδοχείο Elpida city  τηλ.23210 59311 Fax 23210 36301 e-mail:  elpidaht@otenet.gr