Από slide team
Latest posts by Από slide team (see all)
Ειδικός Κανονισμός 1ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO & 1ου αγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Νοτίου Ελλάδος – ΛΕ.Μ.Μ. – ΜΕΓΑΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη συμμετοχών Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017.

Λήξη συμμετοχών για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Πέμπτη 2 Μαρτίου2017, ώρα 24:00.

Λήξη συμμετοχών για το Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Παρασκευή 2 Μαρτίου 2017, ώρα 24:00.

Τεχνικός έλεγχος

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 ώρα 14:00 έως 19:00.

β) Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 5 Μαρτίου2017 ώρα 07:30 έως 08:30.

Δημοσίευση συμμετοχών

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 21:00.

β) Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 21:00.

* Όσοι αθλητές συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας, και επιθυμούν, μπορούν να περάσουν τεχνικό έλεγχο το Σάββατο μαζί με τους αθλητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00.

β) Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:45.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από την Κεντρική Πλατεία Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 1 (μία) ώρα μετά την λήξη των αγώνων.

Απονομές επάθλων: Κυριακή μισή ώρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σταματάκης Ιωάννης

Μέλη: Δέδες Αναστάσιος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αλυτάρχης: Προίσκος Γεώργιος

Αγωνοδίκες Πρόεδρος: ΑΜΟΤΟΕ

Αγωνοδίκες: Σχινάς Παντελής, Δρένης Παναγιώτης

Τεχνικοί έφοροι:  Χατζής Χρήστος, Σωτήρης Σάλτας

Έφοροι διαδρομής: Δροσίου Γιάννης

Παρατηρητής ΑΜΟΤΟΕ

Έφορος κριτών: Τουμπανιάρης Χρήστος

Γραμματεία αγώνα: Θ. Α.

Έκδοση αποτελεσμάτων  Θ. Α.

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: ορίζεται από την INTERSALONIKA

ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο ΛΕ. Μ. Μ. μετά από έγκριση της Α. ΜΟΤ. Ο. Ε. διοργανώνει τον 1οαγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 1οαγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Νοτίου Ελλάδος για το 2017, οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO  Α. ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με

  • Τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
  • Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
  • Τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.
  • Τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro
  • Την προκηρυξη αγώνων Enduro της Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.
  • Tον παρόντα ειδικό κανονισμό
  • Τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν το πρωτάθλημα

ΤΗΛ:  ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944707082, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧΙΝΑΣ 6977233008

ΑΡΘΡΟ2 – ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ

Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Το park ferme του αγώνα θα είναι στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Ο αγώνας διεξάγεται κυρίως σε δασικούς και αγροτικούς δρόμους αλλά και δασικά μονοπάτια με έντονες εδαφικές εναλλαγές και ποικιλόμορφη σύσταση τερέν.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2017  Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.

Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική και το συνολικό μήκος είναι μήκος 188χλμ και ολοκληρώνεται μετά από 3 κύκλους των 50χλμ , για όλες τις κατηγορίες, εκτός της ΕW οι οποίοι θα κάνουiένα γύρου. Οι ειδικές θα είναι 2 σε κάθε κύκλο, η πρώτη τύπου ENDURO με μήκος 4,0χλμ όπου θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες (αρχή και τέλος ). Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO, 4,0χλμ μήκους που θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες.

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

Η διαδρομή του αγώνα είναι τύπου κύκλος έχει μήκος 110χλμ και αποτελείται από 2 γύρους των  50 χλμ., για όλες τις κατηγορίες. Οι ειδικές θα είναι 2 σε κάθε κύκλο, η πρώτη τύπου ENDURO με 4,0χλμ μήκος που θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO, μήκους 4,0χλμ που θα γίνει 2 φορές. Η διαδρομή του Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος θα είναι ίδια με του Πρωταθλήματος.

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής.

-Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.

-Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α. ΜΟΤ. Ο. Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Οι αθλητές παραδίδουν στην οργάνωση κάνιστρα με βενζίνη η οποία θα τα μεταφέρει στα σημείο ανεφοδιασμού. Στον αγώνα θα υπάρχει σημείο ανεφοδιασμού για μεν το Πρωτάθλημα μετά το τέλος της ειδικής 1 – 3 – 5 – 7 και για το Κύπελλο 1 – 3 – 5.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

Κατηγορίες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro 2017

EGP

Κατηγορία Γενικής Κατάταξης. Συμμετέχουν όλοι οι αθλητές των κατηγοριών Ε1, Ε2, Ε3, ΕN, ΕS. Βαθμολογούνται οι 15 πρώτοι αθλητές.

E1

Μοτοσικλέτες δίχρονες έως 150 κ.εκ. και τετράχρονες έως 250 κ.εκ.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)

E2

Μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.εκ. και τετράχρονες από 270 κ.ε. έως 450 κ.ε.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)

E3

Μοτοσικλέτες δίχρονες από 270 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. και τετράχρονες από 475 κ.εκ. έως 650 κ.εκ.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)

EN

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και, το 1994 και μετά.

Πράσινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 4)

EYouth

Αθλητές κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Α1, με μοτοσικλέτες που οδηγούνται με αυτό το δίπλωμα, γεννηθέντες από/και το 1997 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ

ES

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και το 1975 και πριν. Η κατηγορία ES κάνει κανονικά όλο τον αγώνα.

Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 5)

EW

Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6).

Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο.

ETeam

Κατηγορία Ομάδων. Συμμετέχουν αγωνιστικές ομάδες με όσους αθλητές επιθυμούν. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών των 2 καλύτερων αθλητών της ομάδας.

E Σωματείων

Κατηγορία Σωματείων. Συμμετέχουν τα Αθλητικά Σωματεία της ΑΜΟΤΟΕ με όλους τους συμμετέχοντες αθλητές τους. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών όλων των αθλητών του Σωματείου, σε όλες τις κατηγορίες.

 

Κατηγορίες Πρωταθλημάτων Enduro  Νότιας Ελλάδας 2017

Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας

Δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου που δεν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

E1

Μοτοσικλέτες δίχρονες έως 150 κ.εκ. και τετράχρονες έως 250 κ.εκ.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6)

E2

Μοτοσικλέτες δίχρονες από 175 κ.εκ. έως 250 κ.εκ. και τετράχρονες από 270 κ.εκ. έως 450 κ.εκ.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 7)

E3

Μοτοσικλέτες δίχρονες από 270 κ.ε. έως 500 κ.ε. και τετράχρονες από 475 κ.εκ. έως 650 κ.εκ.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 8)

ES

Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες πριν, έως και, το 1975. Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)

EW

Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (Οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο.

EE (Expert)

Δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα.  

ΕΕ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις κατηγορίες E1, E2, E3, και ES,των Πρωταθλημάτων Β. & Ν. Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στον κυβισμό.  

Junior Sprint

Για νεαρούς αθλητές με μοτοσυκλέτες χωρίς άδεια κυκλοφορίας  

JS

Ο αγώνας Junior Sprint διεξάγεται παράλληλα με τους αγώνες Enduro Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα Enduro και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Μετέχουν αθλητές από 15 έως 18 ετών.  

EHobby

Ενιαία κατηγορία. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0). Η κατηγορία E Ηobby κάνει έναν γύρο  
       

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2017 ΑΜΟΤΟΕ

Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES: 75 ευρώ

Κατηγορίες EN – EW: 5 ευρώ

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES –  ΕXPERT: 50 ευρώ

Κατηγορίες EW – JS: 5 ευρώ

ΚατηγορίεςEhobby 40€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εμπρόθεσμες συμμετοχές του Πανελληνίου θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη στις 24:00 πριν τον αγώνα και του Νοτίου έως την Παρασκευή  στις 24:00 πριν τον αγώνα. Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται Δεκτές έως την Παρασκευή στις 24:00 πριν τον αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κι έως το Σάββατο 24:00 για τα Περιφερειακά.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας τους και τα: άδεια οδήγησης – δίπλωμα – ασφάλεια της μοτοσικλέτας σε ισχύ. (Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει το Σάββατο 4/3/2017 στις 14.00 και θα κλείσει στις 19:00 (για το Πρωτάθλημα, και όποιοι θέλουν για το Πρωτάθλημα Ν.Ε.). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης της Κυριακής 5/3/2017 (Πρωτάθλημα Ν.Ε.) θα ανοίξει στις 07.00 και θα κλείσει στις 08.30 και θα περιλαμβάνει τα εξής σημεία ελέγχου:

1) Φώτα τα οποία τίθενται σε λειτουργία από τον κινητήρα

2) Ελαστικά με βάθος πέλματος τουλάχιστον 5 χιλιοστά

3) Φόντα και νούμερα σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων enduro 2017 της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

4) Καλά στερεωμένα πλαστικά και περιφερειακά

5) Σταντ

6) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιμονιού)

7) Οπίσθιο φτερό με λασπωτήρα με επικολλημένο το πλαστικοποιημένο αντίγραφο της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα.

8) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης

9) Ολόκληρες μανέτες (με μπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών με μέταλλο (barkbusters).

10) Εξοπλισμός προστασίας αναβάτη αποτελούμενος από: θώρακα, επιγονατίδες, μπότες και κράνος προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων.

Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.

Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6 – Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7 – PARK FERME

-Ο χώρος του parkferme θα βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από 14.00 έως και 19.00 το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του parkferme απαγορεύονται στους αγωνιζόμενους με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα τα κάτωθι:

1)Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους.

2)Να αγγίζουν την μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και την δικιά τους εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

3)Το κάπνισμα.

4)Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ

-Η εκκίνηση θα δοθεί από την Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται η επίσημη ώρα Ελλάδος και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει 60 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με 10 βαθμούς ποινής. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος, θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 20.30. Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος Ν.Ε. θα ανακοινωθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου στις 10.00.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο της εκκίνησης και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του parkferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Θα γίνει ενημέρωση των αγωνιζομένων όσον αφορά την φύση και τις δυσκολίες της διαδρομής στις 7.30 στα γραφεία της Λέσχης απέναντι από την Κεντρική Πλατεία Μεγάρων .

Ενημέρωση αναβατών

α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάββατο 4 Μαρτίου ώρα 20.30

β) Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 5 Μαρτίου ώρα 10.30

ΑΡΘΡΟ 12- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα χώρο εκκίνησης & τερματισμού και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσει η απονομή των νικητών στον ίδιο χώρο.

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα. Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για τις ειδικές διαδρομές από την πόλη των Μεγάρων, η πρώτη 10,5 χλμ. στον περιφερειακό δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου στα αριστερά επί  του δρόμου και η δεύτερη 11,5 χλμ πάλη στον περιφερειακό δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου στα αριστερά του δρόμου. Θα υπάρχει σηματοδότηση για πρόσβαση στις ειδικές διαδρομές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχείο Κοκκίνης τηλε. 2296062250 55€ το δίκλινο και 65 € τρίκλινο με πρωινό.

Ξενοδοχείο BOUSOULAS τηλε. 2296062260/ 2296062794. 60 € το δίκλινο και 70 € τρίκλινο χωρίς πρωινό.

Όταν θα ερχόσαστε σε επικοινωνία με τα ξενοδοχεία ενημερώστε τους ότι πρόκειται για τον αγώνα enduro της ΛΕ. Μ. Μ