Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 4ος Αγώνας & 3ος Βορείου Ελλάδος

Ειδικός Κανονισμός

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 4ος  Αγώνας και Πρωτάθλημα Enduro Βορείου Ελλάδος 3ος Αγώνας, Φλώρινα, 25 Σεπτεμβρίου 2016.

1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

2. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

3. Διανομή φακέλων στους αθλητές στην Γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο

4. Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης στον χώρο Νέου Πάρκου Φλώρινας

  • Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 16:30 – 21:00 και Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 07:00 – 08:00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
  • Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 07:00 – 08:30 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30 Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 08:45 στην Γραμματεία του αγώνα.

7. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 09:30 στην Γραμματεία του αγώνα.

8. Έναρξη αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 09:45.

9. Τελικός τεχνικός έλεγχος. Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος μετά την λήξη του αγώνα στον Χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος 30 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα στην Γραμματεία.

11. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος μετά την λήξη του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας – Δήμος Φλώρινας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Η Γραμματεία θα λειτουργεί από Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καπουλίτσας Μιχάλης

Μέλη: Δεληναούμ Χρήστος – Παπαδόπουλος Γιώργος

ΣΤΕΛΕΧΗ:

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Γουγούσης Κωνσταντίνος

Αγωνοδίκες: Αναστασίου Νίκος, Ζελέστσης Βασίλης

Αλυτάρχης: Γερόπουλος Πέτρος

Γραμματεία: Πετίδης Λάζαρος

Αποτελέσματα: Iron Team

Τεχνικός Έφορος: Γάστης Κώστας

Έφοροι Διαδρομής: Τζίκος Παύλος, Δημητριάδης Φραντζίσκος

Ιατρός αγώνων: Intersalonika

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της Γραμματείας. Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.

Άρθρο 1. Αναγγελία διοργάνωσης

Ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας (ΜΟΦ) διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος για το 2016 σύμφωνα με

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε

δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του

ε. Την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Enduro 2016

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ..

Άρθρο 2. Διαδρομή – Ειδικές

Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η διαδρομή θα είναι ΤΥΠΟΥ 0 κυκλική αριστερόστροφη και θα έχει μήκος 180 χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 60χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει δυο κύκλους. Θα υπάρχουν 3 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου MOTOCROSS με μήκος 3 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 4 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες.

Πρωταθλήματος ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 120 χιλ. (με τις ειδικές ) Θα γίνει σε δυο κύκλους των 60χιλ. Θα υπάρχουν 3 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου MOTOCROSS και μήκος 3 χιλ. η οποία θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 4 χιλ. η οποία θα γίνει 2 φορές χρονομετρημένες.

Όταν οι μοτοσικλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ..

Άρθρο 3. Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016. Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε (www.eamotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής.

Τα παράβολα συμμετοχής είναι:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS ορίζεται στο ποσό των 75€

β. Κατηγορίες ΕΝ , ΕΥouth& EW ορίζεται στο ποσό των 5€

γ. Κατηγορία Hobby  ορίζεται στο ποσό των 30€

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕE – ES ορίζεται στο ποσό των 50€

β. Κατηγορία EW ορίζεται στο ποσό των 5€

γ. Κατηγορία Junior Sprint ορίζεται στο ποσό των 5€

Το οποίο θα καταβάλετε ως εξής : 35€ θα καταβάλλονται ηλεκτρονικά με την συμμετοχή στην ΑΜΟΤΟΕ και η διαφορά θα δίνεται στην γραμματεία με την εξακρίβωση των στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€. Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας.

Άρθρο 4. Κατηγορίες

Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.

β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.

γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω.

δ. ΕN Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1993 και μετά με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού.

ε. EYouth Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από το 1996 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ.

στ. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1974 και πριν με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού.

ζ. EW Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6).

Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο.

η. EHobby Ενιαία  κατηγορία.  Ανεξαρτήτου κυβισμού. Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0) Η κατηγορία EHobby κάνει έναν γύρο.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.

β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.

γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω.

δ. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1974 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού.

ε. ΕE Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

ζ. Junior Sprint Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες εώς 144cc & τετράχρονες εώς 250cc.

Άρθρο 5. Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

δ. ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε. ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί.

ζ. EW Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.

στ. EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

δ. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε. EW Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.

ζ. Junior Sprint

Άρθρο 6. Έλεγχος εξακρίβωσης – Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου από 16:30 έως 21:00 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου από 07:15 εως 08:00 στον χώρο Νέου Πάρκου Φλώρινας και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας.

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας.

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος για τον έλεγχό του.

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών – φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση μία μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης, η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου από 16:30 έως 21:00 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου από 07:00 έως 08:30 στον χώρο Νέου Πάρκου Φλώρινας και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας.

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας.

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών – φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση μία μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Άρθρο 7. Ενημέρωση αθλητών

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

  • Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 21:30
  • Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος
  • Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 08:30

Άρθρο 8. Εκκίνηση

  • Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
  • Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:45 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

– Τερματισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης, αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

– Τερματισμός Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης, αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 9. Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών

Άρθρο 10. Ενστάσεις – Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30 ́ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης.

Άρθρο 11. Αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30 ́λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 12 Απονομή επάθλων

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας 30΄λεπτά μετά τον τερματισμό του αγώνα. Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

  • Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο
  • Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διαμονή στα παρακάτω ξενοδοχεία που ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας έχει πάρει ειδικές τιμές για τους αγωνιζόμενους και τους συνοδούς τους.

HOTEL KING ALEXANDER Τηλ. 23850-23084

HOTEL LINGOS Τηλ. 23850-28322

HOTEL HELLINIS Τηλ. 23850-22671

HOTEL FILARETI Τηλ. 23850-23587

HOTEL PHAIDON Τηλ. 23850-44800

HOTEL PHILIPPEION Τηλ. 23850-23346

HOTEL VELTSI Τηλ. 23850-46555