Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro & Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

Ειδικός Κανονισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 1ος Αγώνας & Πρωτάθληματος Enduro Βορείου Ελλάδος  1ος Αγώνας

1ος Αγώνας Λαγκαδάς 06 Μαρτίου 2016

1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 29/2

2. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 4/3

3. Διανομή φακέλων στους αθλητές στην γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο

4. Έλεγχος εξακρίβωσης και χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά

Σάββατο 5/3 ώρα 16:30 ­ με 20:30

Κυριακή 6/3 ώρα 07:15-07:45 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Κυριακή 6/3 ώρα 07:00-08:30 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 5/3 ώρα 21:00

6. Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 08:45 στη Γραμματεία του αγώνα

7. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σαββατο 5/3 ώρα 21:00. Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 08:30 στη Γραμματεία του αγώνα

8. Έναρξη αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 6/3 ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 9:30

9. Τελικός τεχνικός έλεγχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα στη Γραμματεία

11. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος μετά τη λήξη του αγώνα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν αυστηρά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΜΟΤΟΕ – Α.Μ.Ο.ΛΑΓΚΑΔΑ

Η γραμματεία θα λειτουργεί από Σαββατο 5/3 στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 6944 155 570

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Μέλη : ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΕΠΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αγωνοδίκες ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ­, ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Αλυτάρχης: ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γραμματεία: ΚΡΙΚΗ ΔΟΜΝΑ

Αποτελέσματα: INFOMEGA

Τεχνικοί Έφοροι: ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ιατρός αγώνων: INTERSALONIKA

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.

Άρθρο 1. ­ Αναγγελία διοργάνωσης

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε  διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος για το 2016 σύμφωνα με:

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

δ. του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 2. ­ Διαδρομή ­ Ειδικές

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 6/3/2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 188χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τέσσερις κύκλους των 47 χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει τρείς κύκλους. Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου ΜAKINA ΕΧΤREME TEST με μήκος 2,5 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 6,5χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες.

Πρωταθλήματος ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κυριακή 6/3/2016

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 141χιλ. (με τις ειδικές ). Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 47χιλ. Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου MAKINA EXTREME TEST και μήκος 2,5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 6,5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Όταν οι μοτοσικλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 3. ­ Δικαίωμα-Δήλωση συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016. Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (http://www.e­amotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής.

Τα παράβολα συμμετοχής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι:

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS ορίζεται στο ποσό των 75€

β. Κατηγορίες ΕΝ , ΕΥouth& EW ορίζεται στο ποσό των 5€

γ. Κατηγορία Hobby  ορίζεται στο ποσό των 30€

Τα παράβολα συμμετοχής του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος είναι:

α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕE – ES ορίζεται στο ποσό των 50€

β. Κατηγορία EW ορίζεται στο ποσό των 5€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€. Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας.

Άρθρο 4. ­ Κατηγορίες

Οι κατηγορίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που συμμετέχουν είναι οι εξής:

α. Στην Ε1 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc

β. Στην Ε2 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc

γ. Στην Ε3 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω

δ. Στην ΕN συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1993 και μετά με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ε. Στην EYouth συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από το 1996 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ

στ. Στην ES συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1973 και πριν με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ζ. Στην EW κατηγορία γυναικών ανεξαρτήτου κυβισμού.  Ρόζ φόντο-Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο

η. Στην EHobby ενιαία  κατηγορία ανεξαρτήτου κυβισμού. Πορτοκαλί φόντο-Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0). Η κατηγορία EHobby κάνει έναν γύρο

Οι κατηγορίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος που συμμετέχουν είναι οι εξής:

α. Στην Ε1 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.

β. Στην Ε2 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.

γ. Στην Ε3 συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω

δ. Στην ES συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1974 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

ε. Στην ΕE συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.

Άρθρο 5. ­ Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

δ. ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε. ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί.

ζ. EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.

στ. EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.

β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.

δ. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε. EW  Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.

Άρθρο 6. ­ Έλεγχος εξακρίβωσης – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 5/3 από 16:30 ­ 20:30 και την Κυριακή 6/3 από 7:15 εως 7:45 στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών ­ φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού ­ μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσικλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 5/3 από 16:30 ­ 20:30 και την Κυριακή 6/3 από 7:15 έως 9:00 στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων).

α. Άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας αντίστοιχης κατηγορίας

β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α. Το κράνος του για τον έλεγχό του

β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών ­ φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού ­ μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης, η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσικλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Άρθρο 7. ­ Ενημέρωση αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 09:00 Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης και ώρα 09:45 Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος.

Άρθρο 8. ­ Εκκίνηση – Τερματισμός

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 Κυριακή 6/3/2016. Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης και θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 9. ­ Ανεφοδιασμός – Χώρος εργασιών

Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Βορείου Ελλάδος Κυριακή 6/3/2016

Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών (Πλατεία Λαγκαδά και Enduro Test)

Άρθρο 10. ­ Ενστάσεις­ – Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη, το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης

2. Κατά των αποτελεσμάτων, εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων

3. Για τεχνικούς λόγους, εντός 30 ́ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

Άρθρο 11. ­ Αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30 ́λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 12. ­ Απονομή επάθλων

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της Κεντρικής πλατείας Λαγκαδά, αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:

Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο

Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com