Η θέση του ΠΑΣΕΕΕΔ για την ισοδυναμία των διπλωμάτων οδήγησης.

H ισοδυναμία διπλωμάτων οδήγησης Β / ΑΜ & Α1

Σχεδόν όλα τα κράτη έχουν αναγνωρίσει χωρίς προϋποθέσεις την ισοδυναμία Β/ΑΜ (μοτοποδηλάτων) και τα περισσότερα και μεγαλύτερα, με τυπικές προϋποθέσεις την ισοδυναμία Β/Α1(125cc).

Αίτημα διαχρονικό είναι και η χώρα μας να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη ρύθμιση ισοδυναμίας και για τους Έλληνες πολίτες.

Αναμενόμενα θετικά της ισοδυναμίας Β / ΑΜ & Α1

1. θα απαλλάξει πολίτες μικρού εισοδήματος από «χαράτσι» σε χρόνο και κόστος για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης μοτό, της τάξης των 300-400€.

2. Mείωση των ρύπων και της συμφόρησης των αστικών κέντρων, καθώς τα μικρά δίκυκλα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και συμπληρωματικά στον αστικό ιστό.

3. Λαμβανομένου υπόψη ότι η μικρή κατηγορία δικύκλων θα είναι στο εγγύς μέλλον στην πλειονότητά τους ηλεκτροκίνητα, η συμβολή της ισοδυναμίας στην μείωση των ρύπων καθίσταται σημαντική.

4. Aποσυμφόρηση νησιών από αυτοκίνητα και ATV, καθώς με την χορήγηση της ισοδυναμίας και στην χώρα μας, οι τουρίστες θα μπορούν να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους στα μικρά νησιά που ασφυκτιούν από την κίνηση των τετράτροχων, ευέλικτα σκουτεράκια.

5. θα ικανοποιήσει το αίσθημα ισότητας του Έλληνα πολίτη με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
– Σε έναν Έλληνα δεν του επιτρέπεται να οδηγήσει στην Ελλάδα, αλλά στην Μαδρίτη, Παρίσι, Μιλάνο του επιτρέπεται να οδηγήσει λόγω ισοδυναμίας.
– Σε έναν Έλληνα δεν του επιτρέπεται να οδηγήσει στην Ελλάδα, αλλά επιτρέπεται στους αλλοδαπούς να οδηγούν μοτοποδήλατο στην Ελλάδα λόγω ισοδυναμίας (δηλαδή χωρίς δίπλωμα μοτό, αλλά με αυτοκινήτου)!

6. Ύπαρξη και στην Ελλάδα υπηρεσιών «κοινοχρησίας» δικύκλων (“scooter sharing”). Αποτελεί σύγχρονη τάση στις Ευρωπαϊκές πόλεις, της οποίας η εφαρμογή στην Ελλάδα καθίσταται σήμερα δυσχερής, καθώς η εφαρμογή της υπηρεσίας περιορίζεται μόνο στους κατόχους διπλώματος μοτό, ενώ στο εξωτερικό περιλαμβάνει και όλους τους κατόχους διπλώματος αυτοκινήτου.

7. Μείωση τροχαίων με δίκυκλα που προκαλούνται από οδηγούς αυτοκινήτου που οδηγούν μόνο αυτοκίνητο. Η έρευνα (MAIDS) έδειξε ότι η πλειονότητα των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς αυτοκινήτων σε δίκυκλα είναι από οδηγούς που δεν οδηγούν και δίκυκλο. Η εξοικείωση με τον τρόπο κίνησης των δικύκλων που αποκτούν οι οδηγοί αυτοκινήτων που μετακινούνται και με μοτοσυκλέτα είναι πολύτιμη.

8. Αποφυγή συγχρωτισμού στα ΜΜΜ και αποφυγή κινδύνων μετάδοσης κορωνοϊού.

Πώς έχουν εφαρμόσει την ισοδυναμία οι ΕΕ χώρες

• Β/ΑΜ (μοτοποδήλατο <45χλμ/ω):
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδας, παρέχουν την ισοδυναμία Β/ΑΜ, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς επιπλέον εξετάσεις και μαθήματα.

• Β/ Α1 (ελαφρύ δίκυκλο), προϋπόθεση για την παροχή ισοδυναμίας:
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχεται η ισοδυναμία Β/Α1, δίδεται χωρίς καμία επιπλέον θεωρητική ή πρακτική εξέταση από κρατικό φορέα.

 – Ιταλία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων, ετών οδήγησης και ηλικίας
– Τσεχία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων, ετών οδήγησης και ηλικίας
– Λετονία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων, ετών οδήγησης και ηλικίας
– Ισπανία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων. Αρκεί μόνο η κατοχή Β άδειας για 3 έτη
– Σλοβακία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων. Αρκεί μόνο η κατοχή Β άδειας για 2 έτη
Για αυτόματο όχημα
– Πορτογαλία: χωρίς προϋπόθεση, εξετάσεων, μαθημάτων. Αρκεί μόνο η κατοχή Β άδειας για 2 έτη και 25 έτη ηλικία.

Εκτός των χωρών του Βορρά, καταγράφεται ότι στις χώρες που παρέχεται η ισοδυναμία χωρίς μαθήματα και εξετάσεις, περιλαμβάνονται η Ιταλία και η Ισπανία, χώρες με μεγαλύτερο στόλο δικύκλων σε σχέση με την Ελλάδα και με ταμπεραμέντο οδηγών και συνθήκες οδήγησης παρόμοιες με την χώρα μας. Προσφάτως, από 1/1/2020, σε αυτές τις χώρες προστέθηκε και η Γερμανία, η οποία πλέον επιτρέπει την ισοδυναμία Β/Α1 χωρίς εξετάσεις, με βασικές προϋποθέσεις την κατοχή διπλώματος Β για 5 έτη και ελάχιστη ηλικία 25 έτη.

Ποια είναι η εμπειρία των χωρών που έχουν εφαρμόσει την ισοδυναμία;

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μοτοσικλέτας (ACEM) δεν έχει διαπιστώσει κάποια αρνητική επίπτωση στην οδική ασφάλεια των 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν την ισοδυναμία (ΑCEM position on the European legal framework regulating access to vehicles, 2018, σελίδα 5).

Μελέτες αποδεικνύουν πως η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξέταση δεν αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ασφαλή οδήγηση ελαφρών δικύκλων. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί πως οι χρήστες ελαφρών δικύκλων που διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εμπλέκονται σε τρεις φορές λιγότερα ατυχήματα από όσους διαθέτουν μόνο άδεια Α1 (Siniestralidad De Las Motocicletas Ligeras (<125cc), Απρίλιος 2015, UNESPA, ANESDOR, κεφάλαιο 5.5).

Σύμφωνα με έρευνα (MAIDS) που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μοτοσυκλετών (ACEM) σχετικά με την εμπλοκή των δικύκλων σε τροχαία ατυχήματα, σε σύνολο 921 καταγεγραμμένων τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία, παρατηρήθηκαν τα εξής:

1. Μόλις 3,7% των τροχαίων προκλήθηκαν από έλλειψη εξοικείωσης του αναβάτη με το δίκυκλό του. Η εκπαίδευση στην οδήγηση δικύκλου δεν είναι τόσο σημαντική όσο η καλή γνώση του ΚΟΚ και η σωστή οδηγική συμπεριφορά.

2. Από τους οδηγούς αυτοκινήτου που προκάλεσαν τροχαίο με δίκυκλο, 86% οδηγούσαν μόνο αυτοκίνητο, ενώ 14% αυτοκίνητο και δίκυκλο. Η εξοικείωση με τον τρόπο κίνησης των δικύκλων που αποκτούν οι οδηγοί αυτοκινήτων που μετακινούνται και με μοτοσυκλέτα είναι πολύτιμη.

Τα δίκυκλα 50/125cc ΑΜ/Α1 κατηγορία διπλωμάτων

Τα δίκυκλα 125 κυβικών (Α1):
– είναι στην πλειονότητά τους μικρού όγκου και περιορισμένου βάρους οχήματα.
– Το 90% των προσφερομένων και κυκλοφορούντων δικύκλων είναι εύκολου χειρισμού, καθώς είναι αυτόματα ή ημιαυτόματα.
– Ο χειρισμός τους είναι απλούστερος και από ένα ποδήλατο, που φέρει μηχανισμούς 5-15 ταχυτήτων. Επιπλέον, λόγω των ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατασκευής (CBS/ABS φρένα, ύπαρξη φλας, κόρνας, καθρεπτών κ.ά.) είναι οχήματα περισσότερο ασφαλή και από τα ηλεκτρικά ποδήλατα

Φυσικά και περιγράφουν ότι το μοτό είναι ακάλυπτο όχημα και κινδυνεύεις. Μάλλον είναι σε σύγχυση. Η ισοδυναμία δεν αφορά το μέσον αλλά τον οδηγό. Στην παρούσα φάση δεν συζητείται ποιο μεταφορικό μέσο είναι το ασφαλέστερο αλλά ποιοι οδηγοί και με τι σύστημα ή τρόπο θα τους δίδεται η δυνατότητα οδήγησης δικύκλου.

Αν ακολουθήσουμε τον συλλογισμό τους θα φτάσουμε να κυκλοφορούμε όλοι μας με τανκς.
Γιατί τι τύχη έχει ένα Smart ή τα μικροκαμωμένα ηλεκτρικά όταν συγκρουστούν με ένα SUV ;
Και τι συνιστούν ; Ο άλλος να πάρει Hummer;
Η λογική αυτή μάλλον καταλήγει σε αδιέξοδο.
Τα ατυχήματα των δικυκλιστών οφείλονται στην πλειοψηφία τους στην επιθετική οδήγηση που είναι ίδιον των νεαρών ατόμων.
Η ισοδυναμία θα διευκολύνει να «ανέβουν» στα δίκυκλα προσεκτικότεροι οδηγοί, που μακρόχρονα θα βελτιώσει την στατιστική των ατυχημάτων στην χώρα μας.

Είναι γενική παραδοχή, ότι ένας 25χρονος με 3 έτη οδήγησης αυτοκινήτου (Β) είναι αρκετά πιο συνετός οδηγός από έναν «θερμόαιμο» 16χρονο ή 18χρονο, που έτυχε διπλώματος δικύκλου με τις προβλεπόμενες εξετάσεις σήμερα.

Προσδοκούμε και η χώρα μας να προχωρήσει σε μια ρύθμιση ισοδυναμίας για τους Έλληνες πολίτες όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Αρκετά με το αυτομαστίγωμα της ρετσινιάς του κακότροπου λαού!
Πλέον δεν μπορούμε σε όλα να είμαστε ο “ξεχωριστός” λαός από όλη την Ευρώπη.
Πρόσφατα αποδείξαμε ότι ξεφύγαμε μπροστά και δεν πρέπει να την πληρώνουν όλοι αν κάποιοι ακόμη πιστεύουν ότι είναι ανώριμοι Ελληνάρες.

Εδώ υπάρχουν κραυγές και πολέμιοι της μάσκας!!
Δεν θα βρίσκονταν καλοθελητές για την ισοδυναμία των διπλωμάτων;

Η ατολμία τόσων ετών και η υποχωρητικότητα σε στενά συντεχνιακά συμφέροντα δεν πρέπει πλέον να μας κρατούν μακριά και πάντα σε διαφορετικότητα από τα πεπραγμένα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ήλθε μία νέα γενιά πολιτικών και το “νέα” θα πρέπει να το αποδείξει.

*Δελτίο Τύπου ΠΑΣΕΕΕΔ 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com