Η Επιτροπή του Grand Prix Commission, αποτελούμενη από τους κ.κ. Carmelo Ezpeleta (Dorna, Chairman), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby και Corrado Cecchinelli έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις κατά την διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Assen στις 24 Ιουνίου 2017.

Τεχνικοί Κανονισμοί

Ντεπόζιτα

Εγκρίθηκαν αλλαγές που αφορούν την χωρητικότητα του ντεπόζιτου, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

Κατασκευή πλαισίου

Στη συνάντηση της GPC στο Losail είχαν εγκριθεί κάποιοι νέοι κανονισμοί σχετικά με τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του πλαισίου στις κατηγορίες Moto2 και Moto3. Με μικρές τροποποιήσεις, κυρίως όσον αφορά το υλικό που χρησιμοποιείται για το ψαλίδι και τους άξονες του τροχού, οι ρυθμίσεις θα ισχύουν πλέον για το πλαίσιο όλων των κατηγοριών.

Τεχνικοί Κανονισμοί 2019

Επιβεβαιώθηκαν λεπτομέρειες και προδιαγραφές για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες στην κατηγορία Moto2.

Αγωνιστικοί Κανονισμοί

Ασφάλεια για τους Wild Card αναβάτες

Οι wild card αναβάτες στο εξής θα περιλαμβάνονται στην ασφάλιση ευθύνης που παρέχεται από την IRTA και δεν θα χρειάζεται πλέον να ασφαλίζονται από την Εθνική τους Ομοσπονδία για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Συμμετοχή σε διάφορα Πρωταθλήματα στην ίδια εκδήλωση

Σε κάποιες εκδηλώσεις υπάρχουν αγώνες για την ίδια κατηγορία μοτοσικλέτας σε διάφορα Πρωταθλήματα. Πλέον δεν θα επιτρέπεται σε έναν αναβάτη να αγωνιστεί σε περισσότερα από ένα Πρωταθλήματα κατά την διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης.

Άλλα θέματα

Πίνακας οργάνων και μηνύματα

Έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι οι μοτοσικλέτες στη Moto3 και στην κατηγορία MotoGP πρέπει να διαθέτουν την εφαρμογή εμφάνισης μηνυμάτων στον πίνακα οργάνων, που συνδέονται με τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου, με ισχύ από το 2018. Αυτό θα ισχύσει επίσης και στην κατηγορία Moto2 από το 2019. Η GPC επιβεβαίωσε την ακριβή λίστα με τα μηνύματα που θα σταλούν με τα προειδοποιητικά φώτα από το Race Direction.

Συνάντηση των Επίσημων Προμηθευτών

Η GPC επιβεβαίωσε την συνάντηση των ακόλουθων επίσημων προμηθευτών του Πρωταθλήματος:

  • Triumph ως προμηθευτής κινητήρων στην κατηγορία Moto 2 από το 2019.
  • Dell’Orto ως προμηθευτής της ECU στην κατηγορία Moto3 class από το 2018 έως το 2020

Αίτημα της HRC

Η GPC ενέκρινε ένα αίτημα από την HRC, που αφορούσε την αντικατάσταση των βαλβίδων εισαγωγής σε μια σειρά κινητήρων της κατηγορίας Moto3 λόγω ενός κατασκευαστικού ελαττώματος. Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Διεύθυνσης του προσωπικού και η χρήση των μοτοσικλετών που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα θα περιοριστεί συνολικά στα 2.200 χιλιόμετρα.